حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مهسا جمشیدی- عضو شورای مرکزی حزب همت

مهسا جمشیدی

کارشناس ارشد مهندسی آب از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

کارمند سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناس ارزیاب زیست محیطی

عضور سابق شورای مرکزی حزب همت

فعال اجتماعی در زمینه محیط زیست و آموزش های فردی

 

مسئولیت های قبلی:

دبیر شورای راهبردی ائتلاف همت

عضو هیئت موسس حزب همت

رییس سازمان بانوان حزب همت

 

همکاری در جمع آوری و ثبت کتب:

سند چشم انداز زرساو

راهبرد های عملیاتی سند چشم انداز کلانشهر تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.