حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
توییت رئیس سازمان جوانان و دانشجویان در مورد آمار بیکاری

توئیت رئیس سازمان جوانان و دانشجویان در خصوص درخواست مقایسه لشکر بیکاران و اشتغال ژن های خوب

رئیس سازمان جوانان و دانشجویان در خصوص درخواست مقایسه لشکر بیکاران و اشتغال ژن های خوب در توییتر شخصی خود نوشت:

 

رئیس جمهور فرمودند برای اولین بار در تاریخ ۲۴ میلیون نفر شاغلند، که در ابتدای دولت نهایتا ۲۰۶۰۰۰۰ نفر بودند.

لطفا تعداد بیکاران،نرخ رشد اشتغال ژنهای خوب، میانگین سنی مدیران، میانگین فاصله درآمد با خط فقر را نیز مقایسه نمایید.

شرافتی نژاد

رئیس سازمان جوانان و دانشجویان حزب همت

 

توییت رئیس سازمان جوانان و دانشجویان در مورد آمار بییکاران
توییت مجید شرافتی نژاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.