حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
بدرود کمال الملک سینمای ایران

بدرود کمال الملک سینمای ایران

بدرود کمال الملک سینمای ایران
نام خوش آوازه ء غروب های سینما و طلوع های تئاتر ….
خسرو سینمای ایران بدرود…..
ترا با نور ماه بروشنی سینما بیاد داریم و به خاموشی بوقت سیل و بارانی از قهر طبیعت از دست دادیم.
خبر تاسف بار ازدست دادن هنرمند عزیزو پیشکسوت سینمای ایران انهم در تالم روزهای مصیبت بار اسمان، اندوهی بزرگ و جبران ناپدیری برای هنر کشور ماست….جمشید مشایخی، خسروی سینمای ایران پس از سالها بیماری به حق پیوست.
کمیته هنرمندان حزب همدلی مردم تهران (همت) این ضایعه اسفناک را خدمت خانواده مرحوم و مردم شریف ایران تسلیت عرض می نماید.

کمیته هنرمندان حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.