حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
حضور اعضامحترم حزب همت بهمراه دبیرکل حزب سید احمد نبوی در ایستگاه 1تله کابین و کاشت نهال هایی با نام و یاد شهیدان،بمناسبت روز درختکاری

حضور اعضامحترم حزب همت بهمراه دبیرکل حزب سید احمد نبوی در ایستگاه ۱تله کابین و کاشت نهال هایی با نام و یاد شهیدان،بمناسبت روز درختکاری

حضور اعضامحترم حزب همت بهمراه دبیرکل حزب سید احمد نبوی در ایستگاه ۱تله کابین و کاشت نهال هایی با نام و یاد شهیدان،بمناسبت روز درختکاری وبه دعوت کوهنورد ارجمند منصور اخوان عضومحترم حزب.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.