حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نقد صحیح نقطه آغاز مسیرتحولخواهی

بیانیه سوم هفته جوان: نقد صحیح نقطه آغاز مسیرتحولخواهی

بیانیه سوم هفته جوان:

نقد صحیح نقطه آغاز مسیرتحولخواهی

بسمه تعالی

یکی از گفتمان های اساسی #حزب_همت اعتقاد به جریان #تحولخواهی در چارچوب اصول و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت #جوانان و در جهت خواست #مردم بوده است.

بدیهی است که تحقق #تحولخواهی به مفهوم عبور از پدیده های نامطلوب وضع موجود و حرکت به سوی وضعیت مطلوب، مستلزم ارائه نمایشی کامل و دقیق از مبدا و مقصد خود میباشد.

بنابراین #جوانان #تحولخواه به عنوان نیروی محرکه در این جریان در گام اول باید نسبت به بررسی وضعیت موجود اقدام نمایند که طبیعتا اتخاذ رویکرد #نقد بهترین ابزار برای این منظور است.

آنچه که شاید برای جوان تحولخواه به عنوان یک ضرورت مطرح باشد، پایبندی به اصول و ویژگی های نقد صحیح است. برخی از ویژگی های نقد اصولی عبارتند از #رعایت_انصاف ، #دقت_کافی ، #جامعیت ، دارا بودن #مبنای_علمی ، تکیه بر #داده_های_صحیح ، تناسب با #شرایط_اجتماعی و از همه مهمتر ممزوج بودن نقد با #راهکار_سازنده و #متناسب.

ارائه راهکار و پیشنهاد همراه با نقد، علاوه بر اینکه نقد را از ساختار اعتراض گونه و یا بی منطق خارج نموده و آن را تکمیل میکند، نیت مثبت و خیرخواهانه منتقد را به نمایش میگذارد، زمینه همفکری و بارش افکار را فراهم مینماید، جریان نقد شونده را هشیارتر و بیدار تر میکند، و از همه مهمتر اینکه بخشی از وضعیت مطلوبی که مقصد جریان تحولخواهی است را به نمایش میگذارد.

به نظر میرسد با توجه به شرایط کنونی کشور در صورت ترویج گفتمان تحولخواهی با ویژگی های مذکور در میان جوانان فرهیخته، توانمند و متخصص و همچنین حرکت یکپارچه جوانان تحولخواه از مبدا #نقد_صحیح همراه با #راهکارهای_سازنده ، میتوان #گام_دوم_انقلاب را مطابق با انچه که ترسیم گردیده و با نهایت قدرت پیمود و اعتلای بیش از پیش کشور عزیزمان را در سایه لطف الهی شاهد بود.
انشالله…

مجید شرافتی نژاد
رییس سازمان جوانان و دانشجویان حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.