حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
فتطمه سید احمدی-عضو شورای مرکزی حزب همت

فاطمه سید احمدی

سوابق در حزب:
معاون فرهنگی سازمان جوانان حزب همت
دبیر سازمان جوانان حزب همت
رییس سازمان بانوان حزب همت

سوابق کاری:
-سرپرست آموزشگران محیط زیست مناطق ۲۲ گانه کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران
-سرپرست تیم کارشناسی پروژه احجام برداری و جانمایی فضای سبز منطقه یک شهرداری تهران
-کارشناس ارشد پروژه بین المللی ناحیه سبز، ناحیه برتر زیست محیطی شهرداری تهران
-کارشناس HSE شهرداری منطقه یک تهران
-کارشناس ISO9001 شهرداری منطقه یک تهران
-کارشناس محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران
-مسئول کنترل پروژه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران (در حال حاضر)

سوابق اجرایی:
-عضو تیم اجرایی سلسله همایش های کنترل ترافیک تهران
-عضو تیم برگزاری و اجرایی نمایشگاه گل و گیاه تهران (از ۸۶ تا ۹۰)
-عضو تیم اجرایی نمایشگاه توانمندی سازمانهای مردم نهاد شهر تهران
-مسئول تیم اجرایی بزرگترین گردهمایی دوستداران محیط زیست شهر تهران
-عضو تیم اجرایی سلسله نشست های بین المللی ناحیه سبز
-دبیر اجرایی همایش مدیریت سبز تهران
-عضویت و همکاری با سازمان های مردم نهاد فعال اجتماعی، محیط زیست، مذهبی و رسانه
-دارای سوابق اجرایی با برنامه های رسانه ملی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.