حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
جدول زمان بندی اولین کنگره ملی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت)

اسامی اعضای منتخبین شورای مرکزی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)

اسامی اعضای منتخبین شورای مرکزی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)

در کنگره اول شهریور ماه ۱۳۹۸
۲۱ نفر اصلی
۵ نفر علی البدل

اسامی اعضای منتخبین شورای مرکزی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)

 

و اسامی اعضای منتخبین بازرسین حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)

در کنگره اول شهریور ماه ۱۳۹۸
۳ نفر اصلی
۲ نفر علی البدل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.