حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دوازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان خرم آباد مجوز فعالیت گرفت.

دوازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان خرم آباد مجوز فعالیت گرفت.

دوازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان خرم آباد مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های جناب آقایی امرایی

دوازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان خرم آباد مجوز فعالیت گرفت.
دوازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان خرم آباد مجوز فعالیت گرفت.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.