حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مصاحبه اختصاصی خبرفردیس به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به وطن، با جناب آقای ناصر نورپور از آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس و مسئول حزب همت در استان البرز

مصاحبه اختصاصی خبرفردیس به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به وطن، با جناب آقای ناصر نورپور از آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس و مسئول حزب همت در استان البرز

مصاحبه اختصاصی خبرفردیس به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به وطن، با جناب آقای ناصر نورپور از آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس و مسئول حزب همت در استان البرز
شهریور۹۸

مصاحبه اختصاصی خبرفردیس به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به وطن، با جناب آقای ناصر نورپور از آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس و مسئول حزب همت در استان البرز
مصاحبه اختصاصی خبرفردیس به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به وطن، با جناب آقای ناصر نورپور از آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس و مسئول حزب همت در استان البرز
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.