حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

چهارمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان کرج مجوز فعالیت گرفت.

چهارمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان کرج مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های آقای ناصر نورپور

چهارمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان کرج مجوز فعالیت گرفت.
چهارمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان کرج مجوز فعالیت گرفت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.