حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دکتر بابک شهیدی

دکتر بابک شهیدی

مشاورجبهه ایستادگی ایران اسلامی آذربایجان شرقی
⁩ریس هیت مدیره مشاوران ایرانیان
⁩دبیرسرویس فرهنگی نشریه کاریران
دبیر سرویس سیاسی نشریه وطن
⁩دبیر سرویس نشریه آتام

مدارج علمی و تحصیلی:
⁩ دارای دانش نامه دکتری مدیریت برندسازی پژوهشکده دانشگاهی دانش بنیان تبریز
⁩دارای دانش نامه دکتریDBAعلمی کاربردی مدیریت بازاریابی از دانشگاه و آموزش عالی تهران گسترش
دارای دانشنامه کارشناس ارشد حقوق دانشگاه ارس آذربایجان شرقی

سوابق اجرایی
⁩مشاورومجری تولیدات فیلم بلندوکوتاه واموزش هنرهای نمایشی سینمایی
⁩مشاوروعضوانجمن علمی بازاریابی ایران دانشگاه تبریز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.