نائب رئیس حزب همت در استان البرز

علی منتظری

466

نائب رئیس حزب همت در استان البرز

“بسمه تعالی”
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: علی قائم منتظری متولد: ۱۳۶۲ صادره: کرج وضعیت تاهل: متاهل
سوابق تحصیلی
دانش آموخته کارشناسی اَرشد مدیریت آموزشی – دانشگاه تهران
دانش آموخته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه پیام نور شهریار
دانش آموخته مهندسی تکنولوژی آبیاری – دانشگاه آزاد مهاباد
سوابق مدیریتی و همکاری
مدیرآموزش و عضو شورای سیاستگذاری سازمان فابا – ۱۳۹۸ تا کنون
نائب رئیس مجمع خیرین کتابخانه ساز )فردیس( – ۱۳۹۸ تا کنون
همکاری علمی، مشاورهای و پژوهشی با ارگانهای مختلف )مدیر جهادی برگزیده کشور – سال ۱۳۹۷)
مدیرعامل زبانسرای ملل فردیس – ۱۳۸۷ تا کنون
مدیرعامل موسسه پویندگان راه ملل – ۱۳۸۸ تا کنون
مدرس دوره ها و کارگاه های تربیت مدرس، علوم تربیتی، مدیریت و زبان انگلیسی – ۱۳۸۶ تا کنون
مشاور فرهنگی نشریه خبر فردیس – ۱۳۸۶ تا کنون
مدیرعامل شرکت البرز پیشرو – ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی
مشارکت در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی – ۱۳۹۸
داوری رویداد استارتاپی ۲۰۱۹ ITE – اتاق بازرگانی استان البرز – ۱۳۹۸
عضو دبیرخانه همایش تجلیل از خبرنگاران شهرستان فردیس )روز خبرنگار( – ۱۳۹۸
حامی طرح بهار مهربانی )کمک رسانی به کودکان مناطق سیل زده( – ۱۳۹۸
همکاری و مشارکت در ستاد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حزب اعتدال و توسعه – ۱۳۹۵
عضو ستاد بیست و پنجمین هفته کتاب سال – ۱۳۹۶
دبیرکل ائتالف متخصصان فردیس در اولین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر فردیس – ۱۳۹۵
حمایت مادی از انجمن حمایت از زندانیان استان البرز – ۱۳۹۶
حمایت مادی و معنوی از تیم فوتسال نوجوانان فردیس )ستارگان فردا( جهت راهیابی به لیگ برتر – ۱۳۹۵
عضو دبیرخانه اولین همایش تجلیل از خیرین کتابخانه ساز – ۱۳۹۷
حمایت مادی از نهاد کتابخانه های عمومی – ۱۳۹۷
عضو دبیرخانه همایش تجلیل از خبرنگاران شهرستان فردیس )روز خبرنگار( – ۱۳۹۷
تالیفات
آشنایی با مفاهیم آموزش و پرورش و شغل معلّمی – انتشارات آرماندیس – ۱۳۹۸
درآمدی بر اخالق حرفه ای – انتشارات آرماندیس – ۱۳۹۷
درآمدی بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها – انتشارات آرماندیس – ۱۳۹۷
کشکول معلّمی – انتشارات الوند پویان – ۱۳۹۶
مجموعه آموزش زبان )۲جلد( Extra H.H – انتشارات الوند پویان – ۱۳۹۵
مجموعه آموزش زبان )۸ جلد( Activities Notch Top – انتشارات زبانکده کالم – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
Activity Video( آموزش زبان( – انتشارات الوند پویان – ۱۳۹۴

تالیف و ترجمه چندین عنوان کتاب آموزشی، کمک آموزشی، کتاب راهنمای اساتید زبان انگلیسی و…
مقاالت علمی ثبت شده )ملّی و بین المللی(
بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستانهای ناحیه۲ کرج در رشته های فنی و حرفهای و کاردانش – همایش
ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی – ۱۳۹۷
اثربخشی آموزش اصول فرزندپروری از دیدگاه یانگ بر سبک فرزندپروری والدین مناطق حاشیه نشین کرج – کنفرانس ملی
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران – مرکز بین المللی همایش های جهان اسالم – ۱۳۹۷
EFL Teachers Reflective Practice – International Conference on Applied Research in
Language Studies – 2017
شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیک – سمینار علمی بهینه سازی و داده کاوی در
مهندسی برق و کامپیوتر – ۱۳۹۶
Designing and Implementing Effective Human Recource Training Programs – International
Conference on the Coherence of Management and Economics –۲۰۱۷
Rocognizing the Relationship Between Organizational Structure on Intellectual Capital of
Tehran University Employees – International Conference of New Researches on Psychology
and Educational Sciences – 2017
شناخت رابطه ساختار سازمانی بر سرمایه فکری کارکنان دانشگاه تهران – کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در
روانشناسی و علوم تربیتی – ۱۳۹۶
بررسی تفکر مدرسان زبان انگلیسی از دیدگاه همکاران در مقایسه با بررسی از دیدگاه سوپروایزر – کنفرانس بین المللی مطالعات
زبان – ۱۳۹۶
طراحی و اجرای اثربخش برنامه های آموزش منابع انسانی – کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه – ۱۳۹۶
تحلیلی بر اصول آموزش در توسعه منابع انسانی – کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی– ۱۳۹۵
شناخت رابطه ساختار سازمانی بر سرمایه فکری – کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی – ۱۳۹۴

سخنرانی در همایش ها و سمینارهای ملی و بین المللی
هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی – مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار – ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
International Conference on Aplied Research in Language Studies – Alameh Tabatabai th 5
University – ۲۱ December 2017
International Conference of New Researches on Psychology and Educational Sciences, th 4
Law and Social Sciences – University of Garmian – ۱۸ May 2017
International Conference on the Coherence of Management and Economics in nd 2
Development – University of Tehran – ۲۰ August 2017
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان – دانشگاه عالمه طباطبایی – ۳۰ آذر ۱۳۹۶
اولین سمینار علمی ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسالمی – ۴ آبان ۱۳۹۶
اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی – دانشگاه بین المللی
شیراز – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه – دانشگاه تهران – ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی – انجمن ارتباطات حوزه علمیه قم – ۱۸ اسفند
۱۳۹۵
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسالمی – دانشگاه پیام نورتهران – ۲۰اسفند۱۳۹۴
مدارک ملی و بین المللی
گواهی نامه بین المللی فعالیت پژوهشی از آکادمی DNW – 2018
گواهی نمایه شدن نام به عنوان پژوهشگر مرکز بین المللی توسعه علوم جهان اسالن (ICSD – (۲۰۱۷
گواهی نمایه شدن نام به عنوان پژوهشگر آکادمی IQS انگلستان – ۲۰۱۷
گواهی نمایه شدن نام به عنوان پژوهشگر مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی (SID – (1396
مدرک دوره بین المللی استانداردهای آموزشی (Standards Educational (از آکادمی VeriProfi( مجمع متخصصان(
کشور ترکیه – ۲۰۱۴

جوایز و تقدیرنامه ها
تقدیرنامه به جهت مشارکت در طرح بهار مهربانی )کودکان مناطق سیل زده( – ریاست نهاد کتابخانه های عمومی – ۱۳۹۸
تقدیرنامه روز خبرنگار – فرماندار شهرستان فردیس – ۱۳۹۸
تقدیرنامه مشارکت در برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان فردیس – فرماندار شهرستان فردیس – ۱۳۹۸
تقدیرنامه مشارکت در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی – ریاست نهاد کتابخانه های عمومی – ۱۳۹۸
نشان ملی مدیر جهادی برگزیده کشور – پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی – ۱۳۹۷
لوح تقدیر به پاس فعالیت های علمی و پژوهشی – مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار – ۱۳۹۷
تقدیرنامه به جهت مشارکت در ترویج و تعمیم فرهنگ کتابخوانی – فرماندار شهرستان فردیس، مدیرکل کتابخانههای عمومی
استان البرز – ۱۳۹۷
سپاسنامه درخصوص فعالیت های مستمر در امور خیریه – فرماندار شهرستان فردیس – ۱۳۹۷
تقدیرنامه آیین تجلیل از خیرین کتابخانه ساز – امام جمعه فردیس، فرماندار شهرستان فردیس – ۱۳۹۷
تقدیرنامه به مناسبت روز قلم و تالیفات و آثار مکتوب منتشر شده – ریاست اداره کتابخانه های عمومی – ۱۳۹۷
لوح تقدیر به پاس فعالیت های علمی و پژوهشی و مشارکت در برگزاری همایش های علمی – مرکز بین المللی همایش ها و
سمینارهای علوم جهان اسالم – ۱۳۹۷
تقدیرنامه به جهت تالشهای مستمر در حوزه کتاب و کتابخوانی – ریاست اداره کتابخانههای عمومی – ۱۳۹۶
شرکت در جشنواره اختتامیه همایش فارابی – سالن اجالس سران – ۱۳۹۶
تقدیرنامه به جهت همکاری درخصوص جذب مشارکت حداکثری ایالت و عشایر در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری – حزب اعتدال و توسعه – ۱۳۹۵
تقدیرنامه به جهت همکاری در برگزاری همایش علمی بین المللی – مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی – ۱۳۹۵
تقدیرنامه به جهت حمایت از فعالیتهای ورزشی نوجوانان – مجتمع ورزشی حکیم ابوالقاسم فردوسی – ۱۳۹۵
لوح اهتمام به جهت رویکرد در راستای کارآفرینی و ایجاد اشتغال – سازمان فنی و حرفه ای کشور – واحد ارتباطات با صنعت
دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی – ۱۳۹۴
تقدیرنامه به جهت مشارکت و همکاری در تالیف کتب – انتشارات آرماندیس – ۱۳۹۴
تقدیرنامه به جهت همکاری در تدوین و بازنگری کتاب Steps انتشارات دانشگاه Oxford – انتشارات زبانکده کالم – ۱۳۹۱
تقدیرنامه به جهت مشارکت در بومی سازی محتوای آموزشی و تالیف کتاب راهنمای اساتید مربوط به منابع آموزشی انتشارات
بین المللی Longman – انتشارات الوند پویان – ۱۳۸۷
تقدیرنامه به جهت همکاری در تدوین و تالیف کتب و منابع آموزشی – انتشارات پژواک فرهنگ و هنر – ۱۳۸۶
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *