حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
محمد حسین قیصری

محمد حسین قیصری

محمد حسین قیصری

مشاور دبیر کل جزب همت

کارشناس حقوق و کارشناس شیمی(معادل).

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

فعال سیاسی
عضو و نماینده حزب همت در خانه احزاب و نایب رئیس کمیته روابط بین الملل خانه احزاب
عضو کمیته سیاسی و معاونت حقوقی و مسئول مناطق (۱۴) حزب همت
مشاور حقوق و امور قراردادها
رزمنده و جانباز دفاع مقدس اگر لایق باشم
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.