حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
شعری با موضوع بحران ویروس کرونا

شعری با موضوع بحران ویروس کرونا

شعری با موضوع بحران ویروس کرونا

به ویروسی ، جهانی در فغان شد
تو گویی صحنه ی آخر زمان شد

همه با فاصله، از هم گریزان!
به پستوی یکی خانه نهان شد

نه از شرقش که چین باشد نجات است
نه از غرب واروپا چاره مان شد!!

کنشت و کعبه وبتخانه و دیر
همه در تخته شد ، رونق از آن ، شد

جسدها، برگریزان ، برزمین ریخت
بهاری نامده ، فصل خزان شد!

نه پنج ویک درآن ، آید به کاری
نه تدبیری زشیخ شوخمان شد!!

نه از حق وتو، شورا سخن گفت!
نه کاری از ملل در سازمان شد!!

نه پول و علم وقدرت کاری آید
نه کاخ و شیخ و مرشد در امان شد

خطوط آسمانی گشته تعطیل
چقدر خلوت زمین و آسمان شد!

زنفت و بورس و شاخصهای داووجونز
همه ارزان وارز ما گران شد!!!

خدایا ما زیادی ظلم کردیم
از آن بر ظالمین عدلت عیان شد

ببخشا و بگستر رحمتت را

که آجر نانمان ،در سفره مان شد

محمد مهدوی فر
عضو شورای مرکزی حزب همت

 

سایت رسمی حزب همت
کانال تلگرامی حزب همت
صفحه اینستاگرامی حزب همت
کانال ما در آپارات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.