حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر حزب همت در شهرستان گرمسار توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.