حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
بیست دی ماه سالروز شهادت ۶۸ دانش آموزان مدرسه شهید فیاض بخش و امام حسن مجتبی (ع) شهرستان بروجرد گرامی باد.

بیست دی ماه سالروز شهادت ۶۸ دانش آموزان مدرسه شهید فیاض بخش و امام حسن مجتبی (ع) شهرستان بروجرد گرامی باد.

بیست دی ماه سالروز شهادت ۶۸ دانش آموزان مدرسه شهید فیاض بخش و امام حسن مجتبی (ع) شهرستان بروجرد گرامی باد.

ﺳﺎﻋﺖ ۱۲:۴۵ ﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ دی ماه ﺳﺎل ۱۳۶۵ دانش‌آموزان نوبت عصر در حیاط مدرسه تجمع کرده و در انتظار به صدا درآمدن زنگ کلاس‌ها توسط ناظم مدرسه بودند، اما این بار به جای زنگ مدرسه صدای آژیر قرمز هیاهوی کودکانه مدرسه را در هم شکست و صداها را تبدیل به فریاد و نعره موشک‌های دشمن کرد.

این بار اما موشک‌ها و گوله‌های دشمن راه خود را از سر جبهه‌ها، شهرها و آبادی‌ها بر سر دو مدرسه کج کرده بودند تا کودکان معصوم را میهمان آغوش آتشین خود کنند و کودکانی که بارها ویرانی و خرابی محله و شهر خود را در حملات هوایی دشمن دیده بودند از نزدیک به میزبانی دود و آتش بنشینند و در خون خود دست و پا زنند.

آن روزها شنیدن صدای آژیِر قرمز برای شهروندان بروجردی چندان ناآشنا نبود، این بار چندمی بود که جنگنده‌های هوایی صدام به مناطق مسکونی این شهرستان حمله کرده بود اما این بار با همه دفعات تفاوت داشت و آن هم در انتخاب قربانیان مظلوم و معصوم این حادثه تروریستی بود.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.