حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
 الیاس دیزجی

 الیاس دیزجی

 الیاس دیزجی

نایب رئیس حزب همت در اسلامشهر

متولد ۱۳۵۴
تحصیلات دیپلم
مربی کاراته درجه ۲ ملی
داور فدراسیون کاراته درجه RB
نماینده سبک شوتوکان اسلامشهر
عضو کمیته داوری هیت کاراته اسلامشهر.
دان ۴ فدراسیون کاراته ایران
مربی باشگاه نصری واوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.