حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.

دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.

دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.

صبح پنج شنبه مورخ دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور مهندس سید احمد نبوی دبیر کل حزب همت و اعضای شورای مرکزی و دبیران شهرستان های استان ‌واستقبال جمعی از بزرگان استان ایلام شعبه ی استان ایلام در محل سالن کنفرانس هتل زاگرس ایلام افتتاح گردید.در ابتدا سرکار خانم فریبا سبز مرادی عضو شورای مرکزی حزب در کشور و عضو شورای مرکزی استان ایلام به همه میهمانان خیر مقدم و خوش آمد و خیرمقدم عرض نمود و پس از آن آقای رضا بختی دبیر حزب در استان و مشاور دبیرکل حزب همت گزارش کلی از وضعیت حزب در استان ایلام وهمچنین چالش ها وراهکارهایی برای تقویت حزب پرداخت.

وی بیان نمود که کمیته ای به نام کمیته بزرگان و سران طوایف جهت ایجاد همدلی بیش از بیش در چارت تشکیلاتی حزب همت ایلام شکل گرفته است.

در ادامه مهندس سید احمد نبوی به ارائه گزارشی درخصوص جایگاه و شرایط حزب در سطح ملی پرداخت و بیان نمود که این حزب بر خلاف احزاب دیگر امروز کاندیدای مورد حمایت خود را با شجاعت تمام انتخاب نموده است و تمام همت خود را برای حمایت از ایشان به کار بسته است.

 

دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.
دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.
دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.
دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.
دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.
دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.
دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.
دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.ایلام 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.