حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی

نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی

نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی

نشست صمیمی دبیرکل حزب همت مهندس سید احمد نبوی، با مسئولین حزب در استان آذربایجان شرقی به جهت افتتاح ستاد انتخاباتی استان و اعطا احکام مسئولین و شهرستانهای استان در انتخابات ۱۴۰۰

 

نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکلش در استان آذربایجان شرقی
نشست صنشست صمیمی دبیرکلش در استان آذربایجان شرقییمی دبیرکلش در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکلش در استان آذربایجان شرقی
نشست صمیمی دبیرکلش در استان آذربایجان شرقی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.