کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

742

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری روز دوشنبه مورخ ۱۱ اسفندماه ۹۹ با حضور دکتر نامی رئیس مرکز ژئوپولتیک راهبردی جمهوری اسلامی ایران، دکتر ایرج حسابی و مهندس سید احمد نبوی دبیرکل حزب ‌همت رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی حاصل مطالعه بر روی تمامی روسای جمهور نظامی ای می باشد که از مسیر دموکراتیک و صندوق‌های رای و در بدترین شرایط کشورشان وارد عرصه اجرایی کشورشان شده اند.

آیا ایران امروز و در این شرایط بغرنج سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی نیازمند یک فرد مقتدر حاکمیتی می باشد ؟

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

کتاب رئیس جمهور نظامی‌ به قلم دکتر صادق خانی علی اکبری رونمایی شد.

 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *