احزاب باید پای کار مردم و در کف جامعه باشند

احزاب باید پای کار مردم و در کف جامعه باشند

394

احزاب باید پای کار مردم و در کف جامعه باشند

احزاب و گروههای سیاسی از آنجا مورد استقبال و حمایت واقعی مردم و جامعه قرار میگیرند که کارکرد و عملکرد آنان در جامعه محسوس و قابل لمس باشد بطوریکه مردم باید احساس کنند احزاب که در واقع اجتماعی انسانی برای تحقق یک هدف مشترک است را در کنار خود و پیگیر مشکلات منطقه و کشور احساس کنند آنگاه که احزاب قدرت خودرا که از مردم گرفته اند برای تحمیل اراده خود به دولتها برای گشایش مشکلات پیگیری امورات و ساماندهی معضلات منطقه و کشور بکار گیرند اما احزاب فصلی و مقطعی وقتی برای دستیابی به قدرت قارچ گونه بوجود آمده و رشد می کنند و با تغییرات یا ناکامی سیاسی افول می یابند بطوریکه مردم آن جامعه هرگز برنامه مدون و قابل اجرایی را از احزاب نمی بینند و تصور مردم نیز به این موضوع تا حدودی درست است چرا که گشایشی در امورات منطقه و کشور ناشی از تحرک یک حزب نمی بینند و بوجود نمی آید

اما چگونه حزبی ماندگار است و می تواند نقش تسهیلگری و مشکل گشایی ایفا کند

حزبی که پای کار مردم باشد با مردم کوچه و بازار نشست و برخواست کند از جنس مردم باشد مردم متولیان و مسئولان حزب را از جنس خودشان بدانند برنامه‌های اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی هنری ورزشی حزب چه در زمانی که صاحب قدرت است یا بخشی از* *دولت چه زمانی که احزاب رقیب بر مسند قدرتند یکنواخت هموار و ریل گذاری شده باشد زمانی که در قدرت است اجرا کند و نظارت زمانی که در قدرت نیست برنامه کاربردی و قابل اجرا بدهد برای اشتغال معیشت زیر ساخت ها جای جای منطقه و کشور برنامه داشته باشد نه اینکه اتاق فکر تخریب رقیب راه بیندازد و باغچه حریف را شخم بزند به امید اینکه ایرادی پیدا کند و مطرح نماید تا شاید کمی بیشتر زنده بماند و فراموش نشود . ایجاد یک برنامه مدون اصل یک انسجام حزبی است که متاسفانه جایش را به رقیب هراسی داده است

رسالت احزاب مقدس است بشرطی که احزاب پای کار مردم باشند و در کف جامعه آنجا که نگاه ها در یک سطح مساوی است نه از بالا به پایین

حمید رضا مرادی
رئیس حزب همت در استان هرمزگان
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *