حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
شعبه استانی حزب همت در استان مازندران مجوز فعالیت دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان مازندران مجوز فعالیت دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان مازندران مجوز فعالیت دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان مازندران با پیگیری ها و تلاش های جناب اقای کرامت رجبی مجوز فعالیت خود را از استانداری دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان مازندران مجوز فعالیت دریافت نمود.
شعبه استانی حزب همت در استان مازندران مجوز فعالیت دریافت نمود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.