حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
" فراخوان همکاری در کمیته صنعت"

” فراخوان همکاری در کمیته صنعت”

” فراخوان همکاری در کمیته صنعت”

از شعار خسته شده اییم،از بی برنامگی رنج می بریم و عدم انضباط کاری شده است بلای خانمان سوز ساختار های کشور.

فعالیت تیمی برای ما هیچ مفهومی ندارد .

حزب برای ما خورشیدی شده که همزمان با انتخابات طلوع و پس از آن به یکباره غروب میکند.

اگر نگران کشور هستیم درمان درد این مرز و بوم به یکباره امکان پذیر نیست.

نیاز به کار گروهی و مداوم دارد .

بهترین بستر کارگروهی و مداوم برای درمان درد کشور فقط و فقط حزب است .

در کمیته صنعت حزب همت نیازمند همکاری همه دلسوزان و عزیزان هستم.

در همین راستا و درگام اول اقدام برای ایحاد گروهی در بستر فضای مجازی خواهیم کرد تا دردها و نیازمندیهای حوزه صنعت را بررسی و درمان یابی کنیم.

منتظر شما هستیم

شیخ الاسلامی
مسئول کمیته صنعت حزب همت
۰۹۱۲۹۳۰۵۶۰۸

#حزب_همدلی_مردم_تحول_خواه_همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.