حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
انگار تمامی ندارد درد و رنج مردمان سرزمینمان

انگار تمامی ندارد درد و رنج مردمان سرزمینمان

انگار تمامی ندارد درد و رنج مردمان سرزمینمان

سید احمد نبوی دبیر کل حزب همت:

انگار تمامی ندارد درد و رنج مردمان سرزمینمان

بار دیگر وطنمان به مصیبتی دچار شد ، انگار تمامی ندارد درد و رنج مردمان سرزمینمان .
بی گمان درد و رنج خانواده های عزادار بزرگتر از آن است که در کلمات بگنجد و این غم برای تمام ایران است .
مردم بارها ثابت کرده اند که در درد و غم هموطنان شریک هستند و بیشتر از همیشه پشت هم هستند.
بیش از ده بار در بیانیه های مختلف از آقای کلانتری شکایت کردیم ولیکن جوابی نشنیدیم ، اما بالاخره با دولت جدید باید شّرشان را از سر ملت کوتاه کنند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.