حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
معرفی کتابهای حزب همت: 7.حزب جمهوری اسلامی ایران

معرفی کتابهای حزب همت: ۷.حزب جمهوری اسلامی ایران

معرفی کتابهای حزب همت

۷.حزب جمهوری اسلامی ایران

📝گردآوری شده در کمیته سیاسی حزب همت

معرفی کتابهای حزب همت: 7.حزب جمهوری اسلامی ایران
معرفی کتابهای حزب همت: ۷.حزب جمهوری اسلامی ایران

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.