حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دقایقی با همت 34 / انتخابات 1400 ؛ پایان جریان دوقطبی ایران

دقایقی با همت / هفته ۳۷/ تذکری مشفقانه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

دقایقی با همت / هفته ۳۷/ تذکری مشفقانه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

#دقایقی_با_همت
مروری کوتاه به اخبار هفته از زبان دبیر کل حزب همت.

#هفته_سی_هفتم
مرداد ۱۴۰۰

تیتر:
تذکری مشفقانه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.