حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

نقدی بر وام مسکن جوانان و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت کاربردی بودن آن

نقدی بر وام مسکن جوانان و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت کاربردی بودن آن

اخیرا بانک مسکن خبر پرداخت وام یک میلیارد تومانی تسهیلات خرید مسکن از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان را اعلام کرد و موافقت شورای پول و اعتبار را گرفت.اما با توجه به نرخ تورمی که در حال حاضر وجود دارد و اگر این نرخ به همین روال افزایش یابد مسلما در بهترین حالت یک میلیارد تومان پس از پانزده سال توان خرید ۵ الی ۱۰ متر مربع آپارتمان را خواهد داشت.لذا به عقیده بنده اجرای این طرح با این ترتیب فقط باعث میشود که بمرور زمان پول از جیب اقشار ضعیف و متوسط به بانک‌ها سرازیر شود و منابع خوبی را برای آنان رقم خواهد زد.متاسفانه در کشور ما کمتر از توان دانشگاه‌ها و افراد متخصص که کارشان پژوهش است، استفاده میشود و بدون مطالعات کافی و بدون بررسی‌های میدانی پیشنهاداتی داده می‌شود و پس از پانزده سال تازه مسوولان متوجه شوند که طرح شکست خورده است.

مطابق این طرح بازپرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن، ۲۰ ساله است و با این حساب رقم اقساط آن ماهانه حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود. لذا بنده برای کاربردی شدن این طرح تسهیلاتی ،اصلاحاتی را پیشنهاد میکنم ؛ ابتدااینکه بهتر است ، پرداخت این وام‌ با مبالغ بسیار بالاتر اجرا یی شود و نیز برای آن سقفی نباید درنظر گرفت و مقدار وام بر اساس قابلیت و توانایی وام‌گیرنده تعیین گردد.

به این صورت که مجموع درآمد شخص را بر اساس اظهارنامه مالیاتی و از منابع مختلف اعم از سود بانکی و حقوق و … را مشخص کنند و با اعمال ضریبی حداقل ۴ برابر سقف وام اعطایی به جوان را تعیین کنند .درثانی مدت باز پرداخت هم بهرست حداقل ۳۰ ساله تعریف گردد تا اقساط ماهیانه کاهش یابد. نکته دیگر اینکه مطمئنا برای اعطای وام یک میلیارد تومانی ،بانک ضامن‌های مختلفی را طلب میکند و نیاز است که افرادی بیایند و این جوان را ضمانت کنند و این موضوع نیز معضلی برای جوان تازه کار در این جامعه هست و البته برای ضامنین هم همیشه این نگرانی وجود دارد که این جوان شایددر مقاطعی نتواند اقساط خود را پرداخت کند،

حال بماند که چه بازار سیاهی میتواند برای پیدا کردن ضامن و… در جامعه پدیدار گردد.لذا بنده پیشنهاد میکنم که این وام بهترست بدون هیچ گونه ضامنی ارایه شود و اگر بصورت گفته شده ،سقف منطقی برای وام در نظر گرفته شود خود جوان این توان را دارد تا به موقع بازپرداخت داشته باشد .و اگر چنانچه نتواند از عهده بازپرداخت وام برآیددر آنصورت ملک مذکور در اختیار بانک قرار بگیرد و فرد از تمامی خدمات دولتی و بانکی محروم گردد لذا در معرض خطر بودن آینده و اعتبار شخص باعث خواهد شد که اقساط را بهر نحو مقتضی پرداخت نماید.

🔴 محمد سیف الدین
معاونت اقتصادی حزب همت در استان خراسان رضوی
ارشد مدیریت نواوری تکنولوژی از علم و صنعت تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.