حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

آقای محمود رحیمی

آقای محمود رحیمی

دبیر حزب همت استان زنجان

  • رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی توان کاران زنگان از سال ۱۳۸۵ تاکنون

  • نمایندگی بیمه ایران از سال ۱۳۸۰تاکنون

  • فعال بازرگانی از سال ۱۳۷۵

  • کارشناسی ریاضی محض

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.