حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

آقای ناصر جعفری

آقای ناصر جعفری

رئیس شورای سیاست گذاری و نائب رئیس حزب همت استان زنجان

  • کارشناس ارشد علوم محیط زیست

  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی از سال ۱۳۸۶ تاکنون

  • سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۵

  • معاون توسعه مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷

  • رئیس اداره مدیریت عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

  • رئیس ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای ابهر، خرمدره، طارم و ماهنشان

  • کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

  • کارشناس حقوقی، محیط زیست، مدیریت عملکرد و محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.