حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

چارت تشکیلاتی حزب همت استان تهران

چارت شورای مرکزی حزب همت استان تهران

مسئول حزب همت استان تهران : نسرین آرین نژاد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.