اصفهان

هیئت رئیسه استان

محمد مهدی کاظمی

محمد مهدی کاظمی دبیر حزب همدلی مردم تحول خواه استان اصفهان کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی کارشناس فرهنگی و مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان

دکتر عباسعلی وطن خواه

دکتر عباسعلی وطن خواه نایب رئیس حزب همدلی مردم تحول خواه استان اصفهان استاد دانشگاه

سیدمیلاد جعفری

سیدمیلاد جعفری مسئول حزب همدلی مردم تحول خواه استان اصفهان، کارشناس ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران، رئیس بنیان حمایت از مبتکران اصفهان

 

شورای مرکزی استان

نام و نام خانوادگی

سمت در حزب

مدرک تحصیلی

سید میلاد جعفری مسوول حزب اصفهان ارشد کارآفرینی
عباسعلی وطن خواه نایب رییس دکتری داروسازی
محمد مهدی کاظمی دبیرو عضو شورا ارشد برنامه ریزی
راضیه هراتیان عضو شورای مرکزی لیسانس حسابداری
فرشته رازمند عضو شورای مرکزی سطح سه حوزه
سیدمصطفی جعفری عضو شورای مرکزی دکتری مدیریت
آرزو داودی سمیرمی عضو شورای مرکزی لیسانس حقوق
سیداحمد گلستانه عضو شورای مرکزی لیسانس علوم اجتماعی
بهجت مرادیان عضو شورای مرکزی دکتری روانشناسی
سمیرا پوریادگار عضو شورای مرکزی ارشد روانشناسی
فاطمه بینا عضو شورای مرکزی لیسانس هنر
رضوان علایی عضو شورای مرکزی لیسانس فیزیک
فاطمه سادات میرحاج عضو شورای مرکزی لیسانس شیمی
مهدی مرتضایی تهرانی عضو شورای مرکزی لیسانس امور اداری
عرفان ادیبی یانچشمه عضو شورای مرکزی ارشد علوم اجتماعی
میلاد براتی زاده عضو شورای مرکزی لیسانس ادبیات
الیاس جابری انصاری عضو شورای مرکزی لیسانس سخت افزار
سهیل فتاحی چهرمهینی عضو شورای مرکزی دکتری ادبیات

اخبار استان