کردستان

هیئت رئیسه استان

شهلا احمدی

شهلا احمدی جانشین و عضو هیت رئیسه اول حزب دیپلم علوم انسانی عضو بسیج خواهران شهر شویشه فعال اجتماعی حقوق زنان استان کردستان عضو شورای اجتماعی و فرهنگی امور زنان وخانواده استان کردستان بانوی نمونه منطقه کلاترزان دبیر حامی معلولان در شهر شویشه رئیس ستاد بانوان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دکتر محسن رضایی در […]

فرزاد مرادی

فرزاد مرادی ۱۳۶۳/۰۶/۲۵متاهل دارای دو فرزند با مدرک تحصیلی کارشناسی پیوسته حقوق ،فعال اجتماعی و فرهنگی وسیاسی وامور خیریه ،امدادگر اوار برداری و زلزله .سردبیر نشریه کاریران در استان کردستان ،عضو شورای راهبردی ستاد محسن رضایی در کردستان ،رئیس حامی معلولین استان کردستان،مسئول ستاد استانی داوطلبان دکتر محسن رضایی

 

شورای مرکزی استان

۱.فرزاد مرادی رییس حزب همت استان کردستان
۲.عبدالله عزیز نژاد عضو هئیت ریسه و نایب رئیس دوم حزب همت در استان کردستان و عضو شورای مرکزی
۳.محمد چمن گلی عضو شورای مرکزی
۴.مهدی باشوکی عضو شورای مرکزی
۵.گلاویژ رستمی عضو شورای مرکزی
۶.شاپور گشکی عضو شورای مرکزی
۷.عطاالله عبیدی عضو شورای مرکزی حزب
۸.علی کرمی عضو شورای مرکزی
۹.رضا رستمی عضو شورای مرکزی
۱۰علی رضا عبدالملکی عضو شورای مرکزی
۱۱.کامران مرادی عضو شورا مرکزی
۱۲.سعید کرمی عضو شورای مرکزی
۱۳.چیمن مشیری عضو شورای مرکزی
۱۴.هیوا نادری دبیر شورای سیاست گذاری و عضو شورای مرکزی
۱۵.جمیل صبار عضو شورای مرکزی حزب همت در استان کردستان
۱۶.یدالله علی زاده عضو شورا مرکزی
۱۷.کویستان عبدالحکیمی عضو شورای مرکزی حزب همت
۱۸.شیروان غفاری عضو شورای مرکزی حزب همت در استان کردستان

اخبار استان