Tag: , , , , , , , , , , , ,

حزب همت به کمپین #من_هم_ماسک_میزنم می پیوندد

حزب همت به کمپین #من_هم_ماسک_میزنم می پیوندد

حزب همت به کمپین #من_هم_ماسک_میزنم می پیوندد سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه...

مشق عدالت از کرونا؟!؟

مشق عدالت از کرونا؟!؟

مشق عدالت از کرونا؟!؟ دبیرکل حزب همت در مورد عملکرد مسئولان در مواجهه با بحران کرونا در صفحه...

"کرونا، مسئولین، مردم"

“کرونا، مسئولین، مردم”

“کرونا، مسئولین، مردم”   به نام خدا و با سلام یکبار دیگر بی لیاقتی و بی درایتی بخشی از...