Tag: , , , ,

کاندیداهای حزب همت در تهران ” حمیدرضا فراهان “

حمیدرضا فراهان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ، پردیس و...

کاندیدای مجلس شورای اسلامی لیست همت

آشنایی با کاندیداهای حزب همت در تهران ” رضا ریاحی “

رضا ریاحی کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ، پردیس و...

آشنایی با کاندیداهای حزب همت در تهران ” رضا عموزاد خلیلی “

رضا عموزاد خلیلی کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ، پردیس و...

آشنایی با کاندیدای لیست همت در تهران، “ علیرضا عباسی ”

علیرضا عباسی کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی – حوزه تهران شهرری ، اسلامشهر ، پردیس و...

" گام دوم انقلاب با کاندیداهای جوان "

” گام دوم انقلاب با کاندیداهای جوان “

” گام دوم انقلاب با کاندیداهای جوان “ به نام خدا و با سلام تقریبا تمام شخصیت های سیاسی...

فراخوان دریافت رزومه از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

فراخوان دریافت رزومه از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

فراخوان دریافت رزومه از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به نام خدا و با سلام حزب همت با...