بازرسان

مجید آقایی

منیژه امیریان

بازرس اصلی حزب همت کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی مشاور اقتصادی موسسه حقوقی حق پروران کارشناس شرکت آریاسان کارشناس بیمه پاسارگاد فعال و خبرنگار درحوزه رسانه

مهری سروش

بازرسان علی البدل

محمد جان بزرگی

امیرحسین رضاوند بچه میر

بازرس علی البدل حزب همت   کارشناس مهندسی عمران دانشجور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی عضو سازمان نظام مهندسی جمهوری اسلامی ایران نقشه بردار تخصصی مهندس کنترل کیفی  در شرکت فنی و مهندسی توسعه گاز ایران مدیر واحد سرویس و نگه داری شرکت آسانسور و پله برقی عضو کمیته سندیکار صنایع آسانسور ایران مشاور سیستمهای مدیریت […]