بازرسان

مهندس منیژه امیریان

مهندس گلرخ

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 🪷 نماینده کارگزاران و پیمانکاران مخابرات و ict روستایی استان گیلان 🪷کارشناس ارزیاب بیمه فعالین بخش خصوصی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی 🪷 رییس هیئت مدیره شرکت یاران سبز خزر 🪷 کارشناس مدارس سبز سازمان محیط زیست و وزارت اموزش و پرورش 🪷 رییس نظارت بر صندوقهای انتخابات […]

دکتر سونیا سروش

بازرسان علی البدل

مهندس کیوان امیری

معاون نیروی انسانی شرکت سازه زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران به مدت ۴ سال
مدیر کارخانه دروس ایران متعلق به بنیاد شهید جمهوری اسالمی ایران به مدت ۲ سال
مدیر بازرگانی مجموعه فرهنگی ورزشی پاس به مدت ۴ سال
مدیر بازرگانی معاونت اقتصادی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا
مسئول پهنه غرب تهران ستاد انتخاباتی جناب آقای محسن رضایی
مشاور دبیر کل حزب همت
مشاور معاونت امنیتی فرمانداری گرمسار