بازرسان

ایرج  منجزی

ایرج  منجزی فرزند محمود متولد شهرستان شوشتر ۱۳۵۷/۴/۱ سوابق تحصیلی: ۱) لیسانس برق قدرت از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ۲) فوق لیسانس رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS دانشگاه قزوین۳) دانشجوی دکترا رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی دانشگاه قزوین سوابق سیاسی: ۱) عضو کمیته سیاسی حزب همدلی مردم تحولخواه (همت) ۲) عضو کمیته انتخابات […]

مجید آقایی

منیژه امیریان

بازرس اصلی حزب همت کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی مشاور اقتصادی موسسه حقوقی حق پروران کارشناس شرکت آریاسان کارشناس بیمه پاسارگاد فعال و خبرنگار درحوزه رسانه

بازرسان علی البدل