بازرسان

منیژه امیریان

بازرس اصلی حزب همت کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی مشاور اقتصادی موسسه حقوقی حق پروران کارشناس شرکت آریاسان کارشناس بیمه پاسارگاد فعال و خبرنگار درحوزه رسانه

بازرسان علی البدل