زنجان

هیئت رئیسه استان

آقای امجد باقری

آقای امجد باقری مسئول حزب همت استان زنجان کارشناس ارشد علوم سیاسی کارشناس ارشد علوم محیط زیست مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال 1391 لغایت 1398 سرپرست پشتیبانی، فنی و مهندسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال 1394 لغایت 1397 عضو هیئت مدیره شرکت پویش مهر […]

آقای ناصر جعفری

آقای ناصر جعفری رئیس شورای سیاست گذاری و نائب رئیس حزب همت استان زنجان کارشناس ارشد علوم محیط زیست کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی از سال 1386 تاکنون سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال 1394 لغایت 1395 معاون توسعه مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان […]

آقای محمود رحیمی

آقای محمود رحیمی دبیر حزب همت استان زنجان رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی توان کاران زنگان از سال 1385 تاکنون نمایندگی بیمه ایران از سال 1380تاکنون فعال بازرگانی از سال 1375 کارشناسی ریاضی محض

شورای مرکزی استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در حزب همت استان زنجان

۱

امجد باقری

مسئول حزب همت استان  زنجان

۲

ناصر جعفری

مسئول شورای سیاست گذاری و نائب رئیس حزب همت زنجان

۳

محمود رحیمی

دبیر حزب همت استان زنجان

۴

علی وقف چی

عضو شورای مرکزی

۵

عباسعلی زمانی

عضو شورای مرکزی

۶

حسین عبدی پور

عضو شورای مرکزی

۷

معصومه کناوندی

عضو شورای مرکزی

۸

محمد هادی کاظمی

عضو شورای مرکزی و مسئول حزب همت شهرستان خرم دره

۹

سید محمد محمودی

عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته جوانان حزب همت استان زنجان

۱۰

خلیل اله منیخ

عضو شورای مرکزی و مسئول حزب همت شهرستان ماهنشان

۱۱

حسن جعفری

عضو شورای مرکزی

 

اخبار استان