حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

هیئت رئیسه استان

شورای مرکزی استان

۱.قباد کوچکی

۲.سجاد عباسی

۳.سبا احمدی

۴.صفدر یاری

۵.پریا احمدی

۶.نبی محمدی

۷.علی اکبر محمدی

۸.علی اکبر بهابین

 

اخبار استان