بوشهر

هیئت رئیسه استان

شورای مرکزی استان

  1. دکتر آریا عبادی مدیر و مسیول حزب همت در استان بوشهر

  2. مهندس آرش عبادی نائب رییس حزب همت در استان بوشهر و مسئول کمیته صنایع و عضو شورای مرکزی استان

  3. مهندس امیر ارسلان مصری معاونت روابط عمومی و رسانه استان بوشهر و عضو شورای مرکزی استان

  4. مهندس محمد رسول بهی فرد مدیر و مسئول شورای استان و مسئول کمیته نخبگان و مخترعین و عضو شورای مرکزی و همچنین مشاور عالی حزب در استان بوشهر

  5. جناب اقای حامی فروزانی عضو شورای مرکزی و مسئول دایره حقوقی حزب همت در استان بوشهر

  6. مهندس یوسف دانش پژوه مدیر و مسئول امور شهرستان ها و روستاهای استان و مسئول کمیته بهداشت و درمان استان و عضو شورای مرکزی استان

  7. مهندس علی پدیسار مسئول کمیته میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان و عضو شورای مرکزی استان

  8. جناب اقای مجید عطایی مسئول کمیته اقوام , اقلییت ها و مهاجرین استان و عضو شورای مرکزی استان

اخبار استان