حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

هیئت رئیسه استان

پرویز موقر پاک

پرویز موقر پاک دبیر حزب همت در استان همدان ۱- مشخصات فردی :                                                                                                                                       سطح تحصیلات :دیپلم تاریخ تولد :۳۰/۶/۵۵ نام :پرویز  نام خانوادگی: موقرپاک پست الکترونیکی: p.movagharpak@gmail.com محل تولد: همدان تلفن تماس: ۰۹۱۸۸۱۱۴۳۲۸   * نمونه فعالیتهای حرفه ای و مهارت اجتماعی فرهنگی سیاسی: ۱-عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف کیف وکفش وچرم همدان ۲-عضو بسیج […]

مرتضی بادامی

مرتضی بادامی نایب رئیس حزب همت در استان همدان ۱- مشخصات فردی :                                                                                                                                       سطح تحصیلات :دیپلم تاریخ تولد :۰۱/۰۱/۴۲ نام :مرتضی    نام خانوادگی: بادامی   تلفن تماس: ۰۹۱۸۱۱۱۷۵۹۴ محل تولد: همدان پست الکترونیکی: sana985210@yahoo.com   * نمونه فعالیتهای حرفه ای و مهارت اجتماعی فرهنگی سیاسی: ۱- نایب الرئیس اول  اتحادیه صنف کیف وکفش وچرم […]

احمد گازرانی

احمد گازرانی مسئول حزب همت در استان همدان باتوجه به فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه از همان ابتدای جوانی با احساس مسئولیت در عرصه های مذکور مشغول به فعالیت بوده ام که موارد اصلی و مهم آنها در ذیل آمده همچنین اینجانب در جبهه ۸ سال دفاع مقدس نیز حضور داشته ام که موارد […]

شورای مرکزی استان

سمت نام نام خانوادگی ردیف
مسئول استان و رییس شورای مرکزی و سیاستگذاری احمد گازرانی ۱
دبیر حزب و عضو شورای مرکزی پرویز موقرپاک ۲
نائب رئیس شورای مرکزی و معاونت سیاسی استان

همدان

مرتضی بادامی ۳
عضو شورای مرکزی  و مدیر روابط عمومی و ارتباطات استان مهدی گازرانی ۴
عضو شورای مرکزی و مسئول سازمان بانوان استان الهام ختن لو ۵
عضو شورای مرکزی سید عیسی فرخی ۶
عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی بهمن ترابی ۷
عضو شورای مرکزی و مسئول انفورماتیک مریم فلاح ۸
عضو شورای مرکزی و مسئول امور شهرستانهای استان محمود ختن لو ۹
عضو شورای مرکزی مرتضی شهسواری ۱۰
عضو شورای مرکزی و مسئول سازمان ورزش

 

حمیدرضا گازرانی ۱۱
عضو شورای مرکزی سید یوسف قهاری ۱۲
عضو شورای مرکزی مهدی گروسیان ۱۳
عضو شورای مرکزی و معاونت فرهنگی حزب در  استان امین ختن لو ۱۴
عضو شورای مرکزی و معاونت اقتصادی حزب در استان محمدرضا بیات سیر ۱۵

اخبار استان