خراسان رضوی

هیئت رئیسه استان

فاطمه جنگی

حمید کولابادی

۱- قائم مقام حزب همت خراسان رضوی و دبیر شهرستان مشهد ۲- مشاور شهردار شهر نشتیفان ( خراسان رضوی ) ۱۳۹۵-۱۳۹۳ ۳- مشاور دانشگاههای صنایع و معادن خراسان بزرگ ( رضوی – شمالی –جنوبی ) ۱۳۹۳-۱۳۸۹ ۴- مدیر ناحیه۳ ستاد امر به معروف و نهی از منکر. ۱۳۹۹-۱۳۹۵ ۵- ضابط قضایی در نیروی مقا.مت ۱۳۹۲-۱۳۷۰ […]

دکتر وحید کول آبادی

دکتر وحید کول آبادی ۱-مشاور اقتصادی فرماندار نهبندان ۲-تولیت موقوفات خاص اولادی توحید ۳-مشاور روابط پارلمانی مدیر کل شورای عالی استان ها ۴-مدرس دانشگاه ۵-عضو شورای سیاست گذاری دانشگاه علمی کاربردی مهرکام پارس ۶-رئیس کارگروه مدیران و مسئولین اجرایی کنگره بین الملی آینده پژوهش شهری ایران (مجمع تشخیص مصلحت نظام) ۷-رئیس شورای سیاست گذاری دانشگاه […]

شورای مرکزی استان

۱

دکتر وحید کول آبادی

مسئول استان

رئیس شورای مرکزی

ریاست شورای سیاسشت گذاری

عضو هیئت رئیسه

۲

حمید کولابادی

قائم مقام حزب استان

نائب رئیس شورای مرکزی

عضو هیئت رئیسه

۳

جواد شمشادی

عضو شورای مرکزی

۴

مجتبی قربانی

مشاور

۵

کمال الدین خوانیکی

۶

محمد سیف الدینی

عضو شورای مرکزی

معاونت اقتصادی

۷

محمد کولابادی

۸

علی رجب زاده

عضو شورای مرکزی

معاونت امور شهرستانها

۹

سجاد کولابادی مسئول سازمان جوانان و دانشجویان حزبب هم شاخه خراسان رضوی

۱۰

سید مصطفی بسکابادی

عضو شورای مرکزی

دبیر شهرستان طرقبه و شاندیز

۱۱

قاسم جاذب

اخبار استان