مرکزی

هیئت رئیسه استان

اردوان خلیلی

اردوان خلیلی رئیس حزب همت در استان مرکزی سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه اینستاگرامی حزب همت کانال ما در آپارات

غلامرضا رضائی

غلامرضا رضائی نائب رئیس حزب همت در استان مرکزی   سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه اینستاگرامی حزب همت کانال ما در آپارات

رضا براتی

رضا براتی دبیر حزب همت در استان مرکزی سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه اینستاگرامی حزب همت کانال ما در آپارات

شورای مرکزی استان

١-مهدی زمانى
٢-نیما کندى
٣-مهدى نعمتى
۴-مسعود رفیعى
۵-محمد معصوم زاده
۶-سید مجید هاشمى
٧-حسین عبدى
٨-محسن مخلص آبادی فرهانى
٩-سجاد براتى
١٠-مهدى رضایى
١١-محمد میرزایى
١٢-مهدى رضایى منش
١٣-سجاد جودکى
١۴-مجتبى هکى
١۵-محمدرضا پزشکیان

اخبار استان

 

سایت رسمی حزب همت
کانال تلگرامی حزب همت
صفحه اینستاگرامی حزب همت
کانال ما در آپارات