حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

هیئت رئیسه استان

هاشم انصاری جابری

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل کارشناس مدیریت شهری دانشجوی کارشناسی روان شناسی عضو شورای مرکزی حزب همت اصلی دوره چهارم مسئول حزب همت استان فارس مشاور بازاریاب شرکت پارس ویرا سابقه چهار سال عضو شورای شهرستان خرامه سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه اینستاگرامی حزب همت کانال ما در آپارات

اخبار استان