حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

اخبار حزب

اطلاعیه شماره ( ۲ ) داخلی

📌اطلاعیه شماره ( ۲ ) داخلی📌 🛑قابل توجه مسئولین محترم استان های حزب همت سراسر کشور 🛑 بخش اول : مسئولین محترم…