اردبیل

هیئت رئیسه استان

شورای مرکزی استان

 1. محمد فرید

 2. حسین سعادتی

 3. مقصود بابازاده

 4. مختار توکلی

 5. اکبر شهباززاده

 6. محمد فلاح

 7. رضا احمدی

 8. یوسف احمدی

 9. رامین داودی

 10. اسلام اسدی

 11. محمد فتوحی

اخبار استان