خوزستان

هیئت رئیسه استان

حمید رضا اکبری

حمید رضا اکبری – رئیس حزب همت در استان خوزستان فعال اجتماعی و سیاسی رئیس حزب همت در استان خوزستان سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه اینستاگرامی حزب همت کانال ما در آپارات

امیرحسین قایدی

نایب رئیس حزب همت در استان خوزستان کارشناس تئاتر برنده عناوین مختلف در چندین جشنواره کشوری و بین المللی ۶ سال رئیس انجمن نمایش شهرستان و یک دوره هیئیت رئیسه استان خوزستان   نایب رئیس حزب همت در استان خوزستان سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه اینستاگرامی حزب همت کانال ما در […]

 

شورای مرکزی استان

  1. حمیدرضا اکبری – رئیس استان

  2. امیرحسین قایدی – نایب رئیس استان

  3. علی شریفات (مسئول کمیته های مختلف هیات ورزشی)

  4. رقیه جعفری (فعال سیاسی اجتماعی)

  5. راشین رشیدی (مدیرعامل شرکت آموزشی)

  6. زهرا جعفری (مدیر روابط عمومی حوزه علمیه خواهران)

  7. فاطمه قنبری بیگانی (روانشناس و عضو انجمن کارآفرینان روزنه امید جوان)

  8. عباس زرگرانی (مسئول سازمان جوانان حزب همت در خوزستان)

  9. آذر سلجوقی (فعال سیاسی و اجتماعی)

اخبار استان