آذربایجان شرقی

هیئت رئیسه استان

دکتر شهرام حسین نژاد دانشور

مسئول حزب همت در استان آذربایجان شرقی مشاور مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی مدیر مسئول نشریه کاریران_نشریه تکلیف_پیام چرم و کفش کشور _گره زرین و سرپرست نشریه کوشا مدیر خبرگزاری آذران نیوز معاونت اجرایی سابق جبهه ایستادگی در استان معاونت سیاسی سابق حزب اسلامی ایران زمین مدیر نمایشگاههای بین المللی صنایع غذایی و صنعت چرم […]

دکتر شهرام حسین نژاد دانشور مسئول حزب همت در شمالغرب کشور: انتخابـات تبلـور اراده و خـواست مردم است

درجوامع پیشرفته و حکومت هایی که بر پایه رای و نظر مردم استوارند، انتخابات سدی در مقابل هرگونه هرج و مرج و بی نظمی محسوب میگردد.در این راستا عده ای به نمایندگی از سوی مردم با برگزاری انتخابات، اداره امور کشور و تعیین چارچوب اداره آن را بر عهده میگیرند. در جمهوری اسلامی ایران بر […]

نشریه همدلی مردم مجوز فعالیت گرفت

نشریه همدلی مردم با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شهرام حسین نژاد دانشور مسئول حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شمالغرب کشور مجوز فعالیت خود را به شماره۸۸۰۷۰ از وزارت ارشاد اخذ نمود. این نشریه در دو حوزه سیاسی و اقتصادی منتشر خواهد گردید

شورای مرکزی استان

۱. شهرام حسین نژاد دانشور مسئول پهنه غرب و شمالغرب و رییس شورای سیاستگذاری آذربایجان شرقی
۲ . سردار عزت اله جعفری عضو شورای مرکزی آذربایجان شرقی و معاونت فرهنگی شمالغرب کشور
۳.رسول صادق زاده عضو شورای مرکزی و جانشین و مشاور عالی مسئول استان آذربایجان شرقی
۴ . محمد نامور عضو شورای مرکزی و معاونت اجرایی استان
۵ . میثم پتره عضوشورای مرکزی و مسئول کمیته فناوری اطلاعات و سایبری
۶ . احد میرزایی عضو شورای مرکزی و مسئول شهرستان تبریز
۷ . رضا زباندار نائب رییس شورای مرکزی آذربایجان شرقی
۸ . لاریسا دلجوفر عضو شورای مرکزی و رییس سازمان بانوان آ.ش
۹ . شبنم ابافت عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سلامت استان آذربایجان شرقی
۱۰ . مهدی نجفی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تبلیغات
۱۱ . رضا ربوی رییس سازمان ارتباطات و مدیر روابط عمومی حزب در استان
۱۲ . حسین نجفی عضو شورای مرکزی و مسئول سازمان جوانان و دانشجویان استان
۱۳ . حمید پور ممی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته اقشار
۱۴ . ابوالفضل حبیبی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته ایثارگران
۱۵ . حسین بابایی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته فرهنگی
۱۶ . اصغر طهماسب پور عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته صنعت
۱۷ . سید محمد علی سید سلیلی عضو شورای مرکزی و معاونت حقوقی حزب در استان
۱۸ . علی اکبر عدلی عضو شورای مرکزی

اخبار استان