حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

هیئت رئیسه استان

دکتر شهرام حسین نژاد دانشور

عضو شورای مرکزی اصلی دوره دوم سوم و چهارم مسئول آذربایجان شرقی مسئول حزب همت در استان آذربایجان شرقی مشاور مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی مدیر مسئول نشریه کاریران_نشریه تکلیف_پیام چرم و کفش کشور _گره زرین و سرپرست نشریه کوشا مدیر خبرگزاری آذران نیوز معاونت اجرایی سابق جبهه ایستادگی در استان معاونت سیاسی سابق حزب […]

شورای مرکزی استان

۱. شهرام حسین نژاد دانشور مسئول پهنه غرب و شمالغرب و رییس شورای سیاستگذاری آذربایجان شرقی
۲ . سردار عزت اله جعفری عضو شورای مرکزی آذربایجان شرقی و معاونت فرهنگی شمالغرب کشور
۳.رسول صادق زاده عضو شورای مرکزی و جانشین و مشاور عالی مسئول استان آذربایجان شرقی
۴ . محمد نامور عضو شورای مرکزی و معاونت اجرایی استان
۵ . میثم پتره عضوشورای مرکزی و مسئول کمیته فناوری اطلاعات و سایبری
۶ . احد میرزایی عضو شورای مرکزی و مسئول شهرستان تبریز
۷ . رضا زباندار نائب رییس شورای مرکزی آذربایجان شرقی
۸ . لاریسا دلجوفر عضو شورای مرکزی و رییس سازمان بانوان آ.ش
۹ . شبنم ابافت عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سلامت استان آذربایجان شرقی
۱۰ . مهدی نجفی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تبلیغات
۱۱ . رضا ربوی رییس سازمان ارتباطات و مدیر روابط عمومی حزب در استان
۱۲ . حسین نجفی عضو شورای مرکزی و مسئول سازمان جوانان و دانشجویان استان
۱۳ . حمید پور ممی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته اقشار
۱۴ . ابوالفضل حبیبی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته ایثارگران
۱۵ . حسین بابایی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته فرهنگی
۱۶ . اصغر طهماسب پور عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته صنعت
۱۷ . سید محمد علی سید سلیلی عضو شورای مرکزی و معاونت حقوقی حزب در استان
۱۸ . علی اکبر عدلی عضو شورای مرکزی

اخبار استان