آخرین ارسال ها

اخبار حزب

تفاوت سازمانی که ۳ نفر نیروی قد بلند در حوزه تخصصی استخدام کرده با سازمانی که ۱۰۰ نفر آشنا، دوست و... متخصص کوتوله رانتی استخدام کرده را به صورت خیلی ساده ببینید.

تفاوت دولت کارآمد و دولت کوتوله ها

تفاوت دولت کارآمد و دولت کوتوله ها تفاوت سازمانی...

" تا سند نبینم پخش نمی کنم "

” تا سند نبینم پخش نمی کنم “

” تا سند نبینم پخش نمی کنم “ سه قدرت برتر...

انتخابات

بیانیه ها

مقالات

یادداشت ها

جزوات

لیبرالیسم چسیت؟ لیبرال کیست؟

هشتمین پژوهش حزب همدلی مردم تهران(همت)

هشتمین پژوهش حزب همدلی مردم تهران(همت) لیبرالیسم...

کتاب ها

کتب گفتارهایی در باب تحزب

کتب گفتارهایی در باب تحزب

کتب گفتارهایی در باب تحزب ✅ ارائه ایی دیگر از حزب...

کمیته ها

سازمان جوانان و دانشجویان

سازمان بانوان

اخبار استانها

تحولخواهی لازم است؛درکنارمردم بودن به چه قیمت؟؟

تحولخواهی لازم است؛درکنارمردم بودن به چه قیمت؟؟

تحولخواهی لازم است؛درکنارمردم بودن به چه قیمت؟؟ امیررضا احمدی دستیار ویژه مسئول استان تهران...

ادامه مطلب

شهرستان های استان تهران