حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

سازمانها و کمیته ها

” سلطان مرگ کیست ؟!! “

" سلطان مرگ کیست ؟!! " دیروز دوشنبه ۱۱ مرداد با اطلاعیه رسمی ستاد ملی کرونا مرگ ۴۱۱ نفر از هموطنانمان اعلام شد .…

کاندید اصلح

کاندید اصلح کاندید اصلح یعنی اینکه از بین نامزدهای انتخابات افرادی که صالح، کارآمد، متخصص و زبده هستند را…