حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

هیئت رئیسه استان

علیرضا لطفی

علیرضا لطفی نایب رئیس حزبب همت در استان مازندران کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی سازی مدرس مهندسی مکانیک دریایی سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه اینستاگرامی حزب همت کانال ما در آپارات    

کرامت رجبی

کرامت رجبی مسئول حزب همت در استان مازندران فوق لیسانس علوم اجتماعی_ جامعه شناسی شهری   سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه اینستاگرامی حزب همت کانال ما در آپارات

شورای مرکزی استان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت پیشنهادی
۱ حاج کرامت رجبی برنتی رییس حزب همت استان مازندران رییس شورای مرکزی
۲ علیرضا لطفی نایب رییس حزب همت مازندران
۳ مریم معصومی گلیرد دبیر حزب همت مازندران دبیر حزب همت شهرستان قائم شهر
۴ رضا حسینجانزاده شورای مرکزی دبیر حزب همت شهرستان بابل
۵ امید احمدی شورای مرکزی دبیر حزب همت شهرستانهای سوادکوه شمالی- جنوبی
۶ علی میر باقری شورای مرکزی
۷ سلاله شکوهی شورمستی شورای مرکزی
۸ محمدرضا امینی شورای مرکزی
۹ مرتضی زیار لاریمی شورای مرکزی
۱۰ فاطمه بالویی شورای مرکزی
۱۱ سید عباس مصلحی شورای مرکزی دبیر حزب همت شهرستان تنکابن
۱۲ مریم مهدی نژاد کیاسری شورای مرکزی دبیر حزب همت  شهر کیاسر
۱۳ سحر کامیاب ماسوله شورای مرکزی
۱۴ سید نوید هاشمی شورای مرکزی
۱۵ سهیل احمدی شورای مرکزی
۱۶ معظمه یعقوبی رستاقی شورای مرکزی
۱۷ محبوبه دیانی شورای مرکزی
۱۸ اعظم رزاقی شورای مرکزی

اخبار استان