حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

حمید کولابادی

۱- قائم مقام حزب همت خراسان رضوی و دبیر شهرستان مشهد

۲- مشاور شهردار شهر نشتیفان ( خراسان رضوی ) ۱۳۹۵-۱۳۹۳

۳- مشاور دانشگاههای صنایع و معادن خراسان بزرگ ( رضوی – شمالی –جنوبی )

۱۳۹۳-۱۳۸۹

۴- مدیر ناحیه۳ ستاد امر به معروف و نهی از منکر. ۱۳۹۹-۱۳۹۵

۵- ضابط قضایی در نیروی مقا.مت ۱۳۹۲-۱۳۷۰

۶- مدیر عامل شرکت خدمات پشتیبانی پارس سفر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.